Prowadzimy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego:

 

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

Wymogi:

 • ukończony 12 rok życia
 • zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
 • pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składają się:
  • przepłynięcie dystansu 50m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund
  • przepłynięcie pod wodą minimum 20m (start z powierzchni wody)
  • wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie 25m

Nabór na szkolenie Młodszy Ratownik WOPR odbywa się w miesiącach: wrzesień-październik każdego roku.

Miejsce szkolenia:

Park Wodny w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8

Zajęcia w każdy poniedziałek w godzinach 20.30-22.00

 

RATOWNIK WOPR

Wymogi:

 • ukończony 16 rok życia
 • posiadanie stopnia Młodszy Ratownik WOPR
 • staż godzinowy co najmniej 100 godzin dyżurów społecznych w charakterze młodszego ratownika WOPR dla Tarnogórskiego WOPR
 • patent lub ukończone szkolenie specjalistyczne akredytowane przez WOPR
 • pozytywne zaliczenie egzaminu wstępnego praktycznego, na który składają się:
  • przepłynięcie dystansu 400m sposobem dowolnym w czasie poniżej 8 minut
  • przepłynięcie kraulem ratowniczym dystansu 50m w czasie poniżej 55 sekund
  • holowanie współćwiczącego na dystansie 75m (żeglarski, oburącz za żuchwę, jednorącz za żuchwę)
  • nurkowanie w dal z powierzchni wody na odległość 25m

 

Nabór na szkolenie Ratownik WOPR odbywa się w miesiącach: październik -styczeń każdego roku.

Miejsce szkolenia:

Park Wodny w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8

Zajęcia w każdy poniedziałek w godzinach 20.30-22.00

 

ZAPISY:

Park Wodny w Tarnowskich Górach ul. Obwodnica 8

W każdy poniedziałek w godzinach 18.00-19.00

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl